• “SERENA FURNITURE” Shpk

  Shpërndaje në:
  "Serena Furniture" eshte nje Fabrike e përpunimit të drurit e specializuar në prodhimin e mobiljeve dhe orendive per tregun vendas dhe për eksport. Financuar nga Linja e Kredisë e Programit Italo-Shqiptar për zhvillimin e SMEve në Shqipëri nëpermjet Bankes BKT

  “HODO Alb”Sh.p.k

  Shpërndaje në:
  Hodo Alb Shpk eshte kompania lider ne fushen e tregetimit te aksesoreve me cilesore per mobileri ne vend dhe me gjere. Kompania “Hodo Alb” Sh.p.k është financuar për një pjesë të investimeve të saj nga Linja e Kredisë e Programit Italo-Shqiptar për zhvillimin e SMEve në Shqipëri, nëpermjet Bankes BKT.

  “EMKO” Sh.p.k

  Shpërndaje në:
  “Emko” sh.p.k eshte kompani e specializuar në fushën e mobilimit të zyrave brenda dhe jashtë vendit. Projekti i Kompanise “Emko” sh.p.k, i financuar ne kuader te Programit për Zhvillimin e SME-ve në Shqipëri, ka mundesuar zgjerimin e aktivitetit te saj në dy drejtime: në prodhim-montimin e elementëve specifik të mobilimit të institucioneve arsimore private dhe publike ( klasa, laboratore , salla auditoriumi etj.) dhe në mobilimin tërësor të zyrave sipas të gjitha kushteve bashkëkohore.

  BUNA SHPK

  Shpërndaje në:
  Shoqëria “Buna” sh.p.k, ushtron aktivitetin në fushen e prodhimit dhe përpunimit të drurit me një game të gjere artikujsh si mobilim për zyra, shtëpi , hotele, shkolla , institucione administrative e spitale. Buna shpk është financuar për një pjesë të investimeve të saj nga Linja e Kredisë e Programit Italo-Shqiptar për zhvillimin e SMEve në Shqipëri, nëpermjet Bankes BKT.

  “EUROGERS” Sh.p.k

  Shpërndaje në:
  EUROGERS Sh.p.k është themeluar më 01.17.1995 me seli në Mirditë dhe degë të përfaqësimit në qendrat (rajonet) kryesore të Shqipërisë.

  Lexo më shumë

  IVVA Sh.p.k

  Shpërndaje në:
  Kompania “IVAA” shpk, ushtron aktivitetin në prodhim artikuj letre dhe plastike për ambalazhim, i cili është financuar për një pjesë të investimit të saj nga Linja e Kredisë e Programit Italo-Shqiptar për zhvillimin e SMEve në Shqipëri, nëpërmjet Bankës BKT.

  KEVIN Sh.p.k

  Shpërndaje në:
  Shoqëria “Kevin” shpk, operon në fushen e ndertimit, ndër të tjera dhe në përpunim e tregtim skrapi. Kevin shpk është financuar për një pjesë të investimit të saj nga Linja e Kredisë e Programit Italo-Shqiptar për zhvillimin e SMEve në Shqipëri, nëpërmjet Bankës BKT.

  K-AKS SHPK

  Shpërndaje në:
  Kompania “K-AKS” sh.p.k, prodhon dhe tregton me shumicë edhe pakicë aksesorë alumini, metalik edhe plastik për profile të ndryshme alumini, është financuar për një pjesë të investimeve të saj nga Linja e Kredisë e Programit Italo-Shqiptar për zhvillimin e SMEve në Shqipëri, nëpermjet Bankes BKT.