• “KORAL” sh.p.k

    Shpërndaje në:
    Projekti i shoqërisë “Koral” sh.p.k, e cila operon në sektorin e përpunimit të produkteve të detit që nga viti 1994 është financuar për një pjesë të investimeve të saj nga Linja e Kredisë e Programit Italo-Shqiptar për zhvillimin e SME-ve në Shqipëri, nëpërmjet Bankës BKT. Në saj të kësaj mbështetje shoqëria “Koral” sh.p.k ka realizuar një investim modern për ndërtimin e dhomave frigoriferike, si dhe për paisje, makineri e teknologji bashkëkohore, për përpunimin e produkteve të detit dhe ka bërë të mundur hyrjen në tregjet ndërkombëtare, vecanërisht në atë Italian.