• “SERENA FURNITURE” Shpk

    Shpërndaje në:
    "Serena Furniture" eshte nje Fabrike e përpunimit të drurit e specializuar në prodhimin e mobiljeve dhe orendive per tregun vendas dhe për eksport. Financuar nga Linja e Kredisë e Programit Italo-Shqiptar për zhvillimin e SMEve në Shqipëri nëpermjet Bankes BKT