• “EMKO” Sh.p.k

    Shpërndaje në:
    “Emko” sh.p.k eshte kompani e specializuar në fushën e mobilimit të zyrave brenda dhe jashtë vendit. Projekti i Kompanise “Emko” sh.p.k, i financuar ne kuader te Programit për Zhvillimin e SME-ve në Shqipëri, ka mundesuar zgjerimin e aktivitetit te saj në dy drejtime: në prodhim-montimin e elementëve specifik të mobilimit të institucioneve arsimore private dhe publike ( klasa, laboratore , salla auditoriumi etj.) dhe në mobilimin tërësor të zyrave sipas të gjitha kushteve bashkëkohore.