• New Century - Ama Cafe

  Shpërndaje në:
  Ama Cafe është kthyer në një brand të konsoliduar shqiptar, që pozicionohet me së miri, krahas logove më të njohura ndërkombëtare. Në fillimet e saj, sipërmarrjes të biznesit iu bashkua mbështetja financiare e Programit italo – Shqiptar për Zhvillimin e SME-ve.

  Lexo më shumë

  “KORAL” sh.p.k

  Shpërndaje në:
  Projekti i shoqërisë “Koral” sh.p.k, e cila operon në sektorin e përpunimit të produkteve të detit që nga viti 1994 është financuar për një pjesë të investimeve të saj nga Linja e Kredisë e Programit Italo-Shqiptar për zhvillimin e SME-ve në Shqipëri, nëpërmjet Bankës BKT.

  Lexo më shumë

  "AgroAl Interantional" sh.pk

  Shpërndaje në:
  Kompania "AgroAl Interantional" sh.pk, u themelua në 2015 me qëllimin kryesor, të sjellë prodhimin vendor të qumështit, i cili do të përmbushë standardet evropiane dhe kërkesat e sigurisë evropiane.

  Lexo më shumë

  “ERZENI” Sh.p.k

  Shpërndaje në:
  Kompania “Erzeni” është një kompani e specializuar në prodhimin e të gjitha produkteve dhe nënprodukteve të qumështit. Përmes një eksperience 25 vjeçare, ajo sot operon në treg me mbi 17 lloje të ndryshme produktesh të cilësisë maksimale.

  Lexo më shumë

  LUFRA Sh.p.k

  Shpërndaje në:
  Projekti i Kompanisë “Lufra” sh.p.k, e cila është financuar për një pjesë të investimeve të saj, nga Linja e Kredisë e Programit Italo-Shqiptar për zhvillimin e SME-ve në Shqipëri, nëpërmjet Bankës Kombetare Tregtare (BKT).

  Lexo më shumë

  “Alta Group” Sh.p.k

  Shpërndaje në:
  Shoqëria “Alta Group” Sh.p.k, me pronar dhe administrator të shoqërisë z. Artur Duçkallari, është financuar për një pjesë të investimeve të saj, nga Linja e Kredisë e Programit Italo-Shqiptar për zhvillimin e SME-ve në Shqipëri, nëpërmjet Bankës Raiffeisen.

  Lexo më shumë

  “Kosmonte foods Tirana” Sh.p.k

  Shpërndaje në:
  Shoqëria “Kosmonte foods Tirana” Sh.p.k, me pronar dhe administrator të shoqërisë z. Lulzim Begaj është financuar për një pjesë të investimeve të saj, nga Linja e Kredisë e Programit Italo-Shqiptar për zhvillimin e SME-ve në Shqipëri,nëpërmjet Bankës Raiffeisen.

  Lexo më shumë

  "ARDENO" Sh.p.k

  Shpërndaje në:
  "ARDENO" - Fabrika e përpunimit të drurit e specializuar në prodhimin e karrigeve dhe tavolinave për eksport. Financuar nga Linja e Kredisë e Programit Italo-Shqiptar për zhvillimin e SMEve në Shqipëri nëpermjet Bankes BKT