• Seminar “Programi Italo-Shqiptar për Zhvillimin e SME-ve në Shqipëri për t`ju përgjigjur një faze të re zhvillimi të Sipërmarrjes, Rritjes dhe Konkurueshmerisë. Ngritja e Konsorciumit të bizneseve”– Sarandë 31 Tetor 2018

    Shpërndaje në:
    Në vijim të aktiviteteve të planifikuara në rrethe u organizua, më datë 31 Tetor 2018, në qytetin e Sarandës aktiviteti me temë “Programi Italo-Shqiptar për Zhvillimin e SME-ve në Shqipëri për t`iu përgjigjur një faze të re zhvillimi të Sipërmarrjes, Rritjes dhe Konkurrueshmërisë. Ngritja e Konsorciumit të bizneseve”. Ky event u organizua nën kujdesin e veçantë të Programit Italo–Shqiptar për Zhvillimin e SME-ve në Shqipëri në bashkëpunim të ngushtë me “Agjensia Rajonale e Zhvillimit Jug-Perendimore” Vlore``. Objektivi i këtij aktiviteti ishte, për informimin dhe aksesin në financë, nëpërmjet promovimit të instrumentave financiare dhe programeve të mbështetjes në dispozicion të sektorit privat shqiptar, duke synuar krijimin e një hapësirë komunikimi mes sipërmarrësve që kërkojnë një financim dhe bankave apo aktorëve publikë që mund t’i përgjigjen financiarisht kësaj kërkese, duke ulur kështu kostot dhe kohën për të gjetur linjën e financimit më të përshtatshme për projektet e sipërmarrësve shqiptarë. Pjesmarrës në takim ishin sipërmarrje te vogla e te mesme, si dhe përfaqësues nga banka tregtare private dhe përfaqësues të shoqatave të biznesit.