• Seminar “Programi Italo-Shqiptar për Zhvillimin e SME-ve në Shqipëri për t`ju përgjigjur një faze të re zhvillimi të Sipërmarrjes, Rritjes dhe Konkurueshmerisë”– Tirana 13 Dhjetor 2018

  Shpërndaje në:
  Do të organizohet, më datë 13 Dhjetor 2018, në qytetin e Tiranës aktiviteti me temë “Programi Italo-Shqiptar për Zhvillimin e SME-ve në Shqipëri për t`jupërgjigjur një faze të re zhvillimi të Sipërmarrjes, Rritjes dhe Konkurueshmerisë”.Ky event organizohet nën kujdesin e veçantë të Programit Italo–Shqiptar për Zhvillimin e SME-ve në Shqipëri. Objektivi i këtij aktiviteti është, për informimin dhe aksesin në financë, nëpërmjet promovimit të instrumentave financiare dhe programeve të mbështetjes në dispozicion të sektorit privat shqiptar, duke synuar krijimin e një hapësirë komunikimi mes sipërmarrësve që kërkojnë një financim dhe bankave apo aktorëve publikë që mund t’i përgjigjen financiarisht kësaj kërkese, duke ulur kështu kostot dhe kohën për të gjetur linjën e financimit më të përshtatshme për projektet e sipërmarrësve shqiptarë. Pjesmarrës në takim do jenë sipërmarrje te vogla e te mesme si dhe përfaqësues nga banka tregtare private dhe përfaqësues të shoqatave të biznesit.

  Seminar “Programi Italo-Shqiptar për Zhvillimin e SME-ve në Shqipëri për t`ju përgjigjur një faze të re zhvillimi të Sipërmarrjes, Rritjes dhe Konkurueshmerisë”– Elbasan 6 Dhjetor 2018

  Shpërndaje në:
  Do të organizohet, më datë 6 Dhjetor 2018, në qytetin e Elbasanit aktiviteti me temë “Programi Italo-Shqiptar për Zhvillimin e SME-ve në Shqipëri për t`jupërgjigjur një faze të re zhvillimi të Sipërmarrjes, Rritjes dhe Konkurueshmerisë”.Ky event organizohet nën kujdesin e veçantë të Programit Italo–Shqiptar për Zhvillimin e SME-ve në Shqipëri. Objektivi i këtij aktiviteti është, për informimin dhe aksesin në financë, nëpërmjet promovimit të instrumentave financiare dhe programeve të mbështetjes në dispozicion të sektorit privat shqiptar, duke synuar krijimin e një hapësirë komunikimi mes sipërmarrësve që kërkojnë një financim dhe bankave apo aktorëve publikë që mund t’i përgjigjen financiarisht kësaj kërkese, duke ulur kështu kostot dhe kohën për të gjetur linjën e financimit më të përshtatshme për projektet e sipërmarrësve shqiptarë. Pjesmarrës në takim do jenë sipërmarrje te vogla e te mesme si dhe përfaqësues nga banka tregtare private dhe përfaqësues të shoqatave të biznesit.

  Seminar “Programi Italo-Shqiptar për Zhvillimin e SME-ve në Shqipëri për t`ju përgjigjur një faze të re zhvillimi të Sipërmarrjes, Rritjes dhe Konkurueshmerisë”– Vlorë 1 Nëntor 2018

  Shpërndaje në:
  Do të organizohet, më datë 1 Nëntor 2018, në qytetin e Vlores aktiviteti me temë “Programi Italo-Shqiptar për Zhvillimin e SME-ve në Shqipëri për t`jupërgjigjur një faze të re zhvillimi të Sipërmarrjes, Rritjes dhe Konkurueshmerisë”.Ky event organizohet nën kujdesin e veçantë të Programit Italo–Shqiptar për Zhvillimin e SME-ve në Shqipëri në bashkëpunim të ngushtë me Agjensia Rajonale e Zhvillimit Jug-Perendimore . Objektivi i këtij aktiviteti është, për informimin dhe aksesin në financë, nëpërmjet promovimit të instrumentave financiare dhe programeve të mbështetjes në dispozicion të sektorit privat shqiptar, duke synuar krijimin e një hapësirë komunikimi mes sipërmarrësve që kërkojnë një financim dhe bankave apo aktorëve publikë që mund t’i përgjigjen financiarisht kësaj kërkese, duke ulur kështu kostot dhe kohën për të gjetur linjën e financimit më të përshtatshme për projektet e sipërmarrësve shqiptarë. Pjesmarrës në takim do jenë sipërmarrje te vogla e te mesme si dhe përfaqësues nga banka tregtare private dhe përfaqësues të shoqatave të biznesit.

  Seminar “Programi Italo-Shqiptar për Zhvillimin e SME-ve në Shqipëri për t`ju përgjigjur një faze të re zhvillimi të Sipërmarrjes, Rritjes dhe Konkurueshmerisë”– Sarandë 31 Tetor 2018

  Shpërndaje në:
  Do të organizohet, më datë 31 Tetor 2018, në qytetin e Sarandës aktiviteti me temë “Programi Italo-Shqiptar për Zhvillimin e SME-ve në Shqipëri për t`jupërgjigjur një faze të re zhvillimi të Sipërmarrjes, Rritjes dhe Konkurueshmerisë”.Ky event organizohet nën kujdesin e veçantë të Programit Italo–Shqiptar për Zhvillimin e SME-ve në Shqipëri në bashkëpunim të ngushtë me Agjensia Rajonale e Zhvillimit Jug-Perendimore . Objektivi i këtij aktiviteti është, për informimin dhe aksesin në financë, nëpërmjet promovimit të instrumentave financiare dhe programeve të mbështetjes në dispozicion të sektorit privat shqiptar, duke synuar krijimin e një hapësirë komunikimi mes sipërmarrësve që kërkojnë një financim dhe bankave apo aktorëve publikë që mund t’i përgjigjen financiarisht kësaj kërkese, duke ulur kështu kostot dhe kohën për të gjetur linjën e financimit më të përshtatshme për projektet e sipërmarrësve shqiptarë. Pjesmarrës në takim do jenë sipërmarrje te vogla e te mesme si dhe përfaqësues nga banka tregtare private dhe përfaqësues të shoqatave të biznesit.

  Seminar “Programi Italo-Shqiptar për Zhvillimin e SME-ve në Shqipëri për t`ju përgjigjur një faze të re zhvillimi të Sipërmarrjes, Rritjes dhe Konkurueshmerisë”– Korce 12 Tetor 2018

  Shpërndaje në:
  Do të organizohet, më datë 12 Tetor 2018, në qytetin e Korces aktiviteti me temë “Programi Italo-Shqiptar për Zhvillimin e SME-ve në Shqipëri për t`jupërgjigjur një faze të re zhvillimi të Sipërmarrjes, Rritjes dhe Konkurueshmerisë”.Ky event organizohet nën kujdesin e veçantë të Programit Italo–Shqiptar për Zhvillimin e SME-ve në Shqipëri në bashkëpunim të ngushtë me“Fondacionin “Agjensia Rajonale e Zhvillimit” (S.M.E.) Korçë . Objektivi i këtij aktiviteti është, për informimin dhe aksesin në financë, nëpërmjet promovimit të instrumentave financiare dhe programeve të mbështetjes në dispozicion të sektorit privat shqiptar, duke synuar krijimin e një hapësirë komunikimi mes sipërmarrësve që kërkojnë një financim dhe bankave apo aktorëve publikë që mund t’i përgjigjen financiarisht kësaj kërkese, duke ulur kështu kostot dhe kohën për të gjetur linjën e financimit më të përshtatshme për projektet e sipërmarrësve shqiptarë. Pjesmarrës në takim do jenë sipërmarrje te vogla e te mesme si dhe përfaqësues nga banka tregtare private dhe përfaqësues të shoqatave të biznesit.

  Seminar “Programi Italo-Shqiptar për Zhvillimin e SME-ve në Shqipëri për t`ju përgjigjur një faze të re zhvillimi të Sipërmarrjes, Rritjes dhe Konkurueshmerisë”– Durres 25 Shtator 2018

  Shpërndaje në:
  Do të organizohet, më datë 25 Shtator 2018, në qytetin e Durrësit aktiviteti me temë “Programi Italo-Shqiptar për Zhvillimin e SME-ve në Shqipëri për t`jupërgjigjur një faze të re zhvillimi të Sipërmarrjes, Rritjes dhe Konkurueshmerisë”.Ky event organizohet nën kujdesin e veçantë të Programit Italo–Shqiptar për Zhvillimin e SME-ve në Shqipëri në bashkëpunim të ngushtë me Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Durrës. Objektivi i këtij aktiviteti është, për informimin dhe aksesin në financë, nëpërmjet promovimit të instrumentave financiare dhe programeve të mbështetjes në dispozicion të sektorit privat shqiptar, duke synuar krijimin e një hapësirë komunikimi mes sipërmarrësve që kërkojnë një financim dhe bankave apo aktorëve publikë që mund t’i përgjigjen financiarisht kësaj kërkese, duke ulur kështu kostot dhe kohën për të gjetur linjën e financimit më të përshtatshme për projektet e sipërmarrësve shqiptarë. Pjesmarrës në takim do jenë sipërmarrje te vogla e te mesme si dhe përfaqësues nga banka tregtare private dhe përfaqësues të shoqatave të biznesit.

  Seminar “Rritja e Aksesit në financa – Instrumentat financiarë dhe Programet në mbështetje të SME-ve Shqiptare” –Durrës 19 Qershor 2018

  Shpërndaje në:
  Në vijim të aktiviteteve të planifikuara në rrethe do të organizohet, më datë 19 Qershor 2018, në qytetin e Durrësit aktiviteti me temë “Rritja e Aksesit në financë – Instrumentat financiarë dhe Programet në mbështetje të SME-ve Shqiptare”. Ky event organizohet nën kujdesin e veçantë të Programit Italo–Shqiptar për Zhvillimin e SME-ve në Shqipëri në bashkëpunim të ngushtë me Agjencinë Shqiptare të Zhvillimit të Investimeve-AIDA. Objektivi i këtij aktiviteti është, për informimin dhe aksesin në financë, nëpërmjet promovimit të instrumentave financiare dhe programeve të mbështetjes në dispozicion të sektorit privat shqiptar, duke synuar krijimin e një hapësirë komunikimi mes sipërmarrësve që kërkojnë një financim dhe bankave apo aktorëve publikë që mund t’i përgjigjen financiarisht kësaj kërkese, duke ulur kështu kostot dhe kohën për të gjetur linjën e financimit më të përshtatshme për projektet e sipërmarrësve shqiptarë. Pjesmarrës në takim do jenë sipërmarrje te vogla e te mesme, nga rajoni i Durrësit, si dhe përfaqësues nga banka tregtare private dhe përfaqësues të shoqatave të biznesit.

  Seminar “Rritja e Aksesit në financa –Instrumentat financiarë dhe Programet në mbështetje të SME-ve Shqiptare” Korcë 13 Qershor 2018.

  Shpërndaje në:
  Më datë 13 Qershor 2018, ora 10:00, në “Hotel Life Gallery”, Korcë do te organizohet nga ``PROGRAMI ITALO-SHQIPTAR PËR ZHVILLIMIN NDËRMARRJEVE TË VOGLA DHE TË MESME NË SHQIPËRI (PRODAPS &IASME)`` ne bashkëpunime me ``AGJENSIA SHQIPTARE E ZHVILLIMIT TE INVESTIMEVE AIDA`` dhe ``AGJENCIA RAJONALE E ZHVILLIMIT`` (RDA) aktiviteti me temë “RRITJA E AKSESIT NE FINANCA - INSTRUMENTET FINANCIARË DHE PROGRAMET NË MBËSHTETJE TË SME-VE SHQIPTARE” . Objektivi i këtij aktiviteti është, informimi dhe nxitja e aksesit në finance e SME-ve, nëpërmjet promovimit të instrumentëve financiare dhe programeve të mbështetjes në dispozicion të sektorit privat shqiptar, duke synuar krijimin e një hapësire komunikimi mes sipërmarrësve që kërkojnë një financim dhe bankave apo aktorëve publikë që mund t’i përgjigjen financiarisht kësaj kërkese, duke ulur kështu kostot dhe kohën për të gjetur linjën e financimit më të përshtatshme për projektet e sipërmarrësve shqiptarë.