• Latest News

  Training seminar with National Commercial Bank (BKT)

  Shpërndaje në:

  Implementation of Credit Line and Guarantee Fund of PRODAS

  On 14 July 2015 the Italian- Albanian Programme for Development of Albanian SMEs (PRODAPS), organized in Tirana International Hotel, a training seminar for National Commercial Bank’ staff.

  Read more

  Training seminar with Credins Bank staff

  Shpërndaje në:

  Implementimi i Linjës së Kredisë dhe Fondi të Garancisë së PRODAPS

  Më 8 Korrik 2015, Programi Italo – Shqiptar për Zhvillimin e SME-ve në Shqipëri (PRODAPS), organizoi në ambjentet e Bankës Credins në Tiranë një seminar trajnimi, për punonjësit e degëve të Bankës Credins, nga të gjitha qytetet e Shqipërisë.

  Read more

  Training workshop with plastic producers in Tirana

  Shpërndaje në:

  On July 2nd 2015 Italian Albanian Programme for the development of SMEs in Albania (PRODAPS), in cooperation with the Ministry of Economic Development, Tourism, Trade and Entrepreneurship, Albanian Investment Development Agency (AIDA) and the Albanian Association of Plastic Manufacturers organized a training seminar on: “Improving access to finance – PRODAPS financial tools in support of Albanian SMEs”.

  Read more