• Emante Shpk

  Shpërndaje në:
  Ndërmarrja “Emante sh.p.k.” filloi veprimtarinë e saj në sektorin e “ndërtimeve inovative” dhe shërbimeve, në shkurt të vitit 2006-të. Sektori i ndërtimeve inovative ka marrë përmasa të mëdha në vendet perëndimore.

  Lexo më shumë

  KAZAZI Meat Shpk

  Shpërndaje në:
  “KAZAZI Meat” është nje thertore bashkekohore në Kavajë, e certifikuar sipas standardeve evropiane te sigurise ushqimore, e cila është financuar për një pjesë të investimeve të saj nga Linja e Kredisë e Programit Italo-Shqiptar për zhvillimin e SMEve në Shqipëri, nëpermjet Bankes BKT.

  MNELA Shpk

  Shpërndaje në:
  “MNELA” Shpk është nje thertore moderne e ndertuar ne vitin 2017 në Lezhë, e cila është certifikuar sipas standardeve evropiane te sigurise ushqimore. Mnela është financuar për një pjesë të investimeve të saj nga Linja e Kredisë e Programit Italo-Shqiptar për zhvillimin e SMEve në Shqipëri, nëpermjet Bankes BKT.

  “SOFRALB”Sh.p.k

  Shpërndaje në:
  “Sofralb” Sh.p.k është nje thertore bashkekohore në Tiranë, e certifikuar sipas standardeve evropiane te sigurise ushqimore, e cila është financuar për një pjesë të investimeve të saj nga Linja e Kredisë e Programit Italo-Shqiptar për zhvillimin e SMEve në Shqipëri, nëpermjet Bankes BKT.

  PIRRACI U6 – Kostruksione Metalike

  Shpërndaje në:
  Pirraci-U6 operon ne treg, ne sektorin e konstruksioneve metalike prej 20 vitesh me deget ne Greqi-Kosove-Maqedoni. Kompania Pirraci-U6 është financuar për një pjesë të investimeve të saj nga Linja e Kredisë e Programit Italo-Shqiptar për zhvillimin e SMEve në Shqipëri, nëpermjet Bankes BKT.

  “AllGllas” Sh.p.k

  Shpërndaje në:
  AllGllas shpk me një experience 15 vjecare operon në tregun shqipëtar në fushën e përpunimit dhe tregtimit të produkteve prej xhami.
  AllGllas Shpk është financuar për një pjesë të investimeve të saj nga Linja e Kredisë e Programit Italo-Shqiptar për zhvillimin e SMEve në Shqipëri, nëpermjet Bankes Tirana

  “Tetra Solutions” Sh.p.k

  Shpërndaje në:
  TETRA Solutions eshte nje kompani programesh qe ofron zgjidhje, shërbime dhe trajnime në teknologjine e informacionit për kompanitë e mesme dhe të vogla.

  Lexo më shumë

  “Albatrans”Sh.p.k

  Shpërndaje në:
  ALB TRANS eshte nje Kompani Transporti e specializuar ne transportin Nderkombetar te udhetareve.
  Albatrans Shpk është financuar për një pjesë të investimeve të saj nga Linja e Kredisë e Programit Italo-Shqiptar për zhvillimin e SMEve në Shqipëri, nëpermjet Bankes Raiffeisen.