• “Real AB” Sh.p.k

  Shpërndaje në:
  Kompania Real AB shpk realizon prodhimin e profileve të ndryshme metalike, të lyera e të mbushura me poliuretan që përdoren për garazhe vilash, shtëpish e dyqanesh.

  Lexo më shumë

  “Vlakeda - Fital” Sh.p.k

  Shpërndaje në:
  Shoqëria “Vlakeda-Fital” sh.p.k është një kompani lidër në sektorin “FASON”, për prodhimin e këpucëve. Deri tani ka punësuar 870 punonjës. Fabrika “Vlakeda-Fital” ka një kapacitet maksimal për prodhimin e 5.500 palë këpucë/ dite, të llojeve të ndryshme, ose 1.200.000 palë në vit.

  Lexo më shumë

  “I.XH.E.M” Sh.p.k

  Shpërndaje në:
  Shoqëria “I.XH.E.M” Sh.p.k, Durrës, e cila operon në sektorin e prodhimit të materialeve të ndërtimit, që nga viti 2008 është financuar për një pjesë të investimeve të saj, nga Linja e Kredisë e Programit Italo-Shqiptar për zhvillimin e SME-ve në Shqipëri,nëpërmjet Bankës BKT.

  Lexo më shumë

  “Muka” Sh.p.k

  Shpërndaje në:
  Shoqëria “Muka” Sh.p.k, operon në sektorin “FACON” - prodhim veshje pune dhe të brëndshme për eksport, që nga viti 1998 është financuar për një pjesë të investimeve të saj, nga Linja e Kredisë e Programit Italo-Shqiptar për zhvillimin e NVM-ve në Shqipëri.

  Lexo më shumë

  “Picari” Sh.p.k

  Shpërndaje në:
  Projekti i shoqerisë “Picari” Sh.p.k, i cili operon në sektorin e prodhimit të këpucëve për eksport është financuar për një pjesë të investimeve të saj, nga Linja e Kredisë e Programit Italo-Shqiptar për zhvillimin e NVM-ve në Shqipëri, nëpërmjet Bankës Veneto.

  AGRIZOO Sh.p.k

  Shpërndaje në:
  Agrizoo me mbi 12 vite eksperiencë në rritjen e zogj, që prej vitit 2005, është një nga kompanitë lider në këtë fushë dhe furnizuese me zogj dhe ushqim për zogj edhe për shumë kompani të tjera.

  Lexo më shumë

  ARDIT Sh.p.k

  Shpërndaje në:
  Kompania ARDIT Sh.p.k në nëntor 2007 fitoi të drejtën për trajtimin me nxehtësi të paletave dhe ambalazheve të drurit në mënyrë që produkti final të garantojë pastërti dhe cilësi maksimale.

  Lexo më shumë

  “Muharrem Hoçja” Sh.p.k

  Shpërndaje në:
  Projekti i shoqerisë “Muharrem Hoçja” Sh.p.k, i cili operon në sektorin e prodhimit të këpucëve për eksport që nga viti 2000 është financuar për një pjesë të investimeve të saj, nga Linja e Kredisë e Programit Italo-Shqiptar për zhvillimin e NVM-ve në Shqipëri, nëpërmjet Bankës Kombetare Tregtare (BKT).

  Lexo më shumë