• "AgroAl Interantional" sh.pk

    Shpërndaje në:
    Kompania "AgroAl Interantional" sh.pk, u themelua në 2015 me qëllimin kryesor, të sjellë prodhimin vendor të qumështit, i cili do të përmbushë standardet evropiane dhe kërkesat e sigurisë evropiane. Kompania është e financuar për një pjesë të investimeve të saj, nga Linja e Kredisë e Programit Italo-Shqiptar për zhvillimin e SME-ve në Shqipëri, nëpermjet Bankes BKT.