• “ERZENI” Sh.p.k

    Shpërndaje në:
    Kompania “Erzeni” është një kompani e specializuar në prodhimin e të gjitha produkteve dhe nënprodukteve të qumështit. Përmes një eksperience 25 vjeçare, ajo sot operon në treg me mbi 17 lloje të ndryshme produktesh të cilësisë maksimale. Falë përkushtimit dhe inovacionit, kompania “Erzeni” sot mban vendin e parë në Shqipëri për përpunimin dhe prodhimin e qumështit. Erzeni shpk është financuar për një pjesë të investimeve të saj nga Linja e Kredisë e Programit Italo-Shqiptar për zhvillimin e SMEve në Shqipëri, nëpermjet Bankes BKT.