• "ARDENO" Sh.p.k

    Shpërndaje në:
    "ARDENO" - Fabrika e përpunimit të drurit e specializuar në prodhimin e karrigeve dhe tavolinave për eksport. Financuar nga Linja e Kredisë e Programit Italo-Shqiptar për zhvillimin e SMEve në Shqipëri nëpermjet Bankes BKT