• “HODO Alb”Sh.p.k

    Shpërndaje në:
    Hodo Alb Shpk eshte kompania lider ne fushen e tregetimit te aksesoreve me cilesore per mobileri ne vend dhe me gjere. Kompania “Hodo Alb” Sh.p.k është financuar për një pjesë të investimeve të saj nga Linja e Kredisë e Programit Italo-Shqiptar për zhvillimin e SMEve në Shqipëri, nëpermjet Bankes BKT.