• BUNA SHPK

    Shpërndaje në:
    Shoqëria “Buna” sh.p.k, ushtron aktivitetin në fushen e prodhimit dhe përpunimit të drurit me një game të gjere artikujsh si mobilim për zyra, shtëpi , hotele, shkolla , institucione administrative e spitale. Buna shpk është financuar për një pjesë të investimeve të saj nga Linja e Kredisë e Programit Italo-Shqiptar për zhvillimin e SMEve në Shqipëri, nëpermjet Bankes BKT.