• Cilat janë kërkesat specifike të pranueshmërisë për SME-të?

  Shpërndaje në:

  Kushtet e pranueshmërisë për SME-të janë:

  • Shoqëria është e regjistruar në Shqipëri;
  • Jo më pak se 51% e kapitalit të shoqërisë zotërohet nga shtetas shqiptar;
  • Qarkullimi vjetor jo më i lartë se 10 milion Euro;
  • Numri i punonjësve jo më i  lartë se 250.