• Sa është shuma minimale dhe maksimale dhe e kredisë?

    Shpërndaje në:

    Shuma Minimale e kredisë që mund të jepet është 15,000 Euro.

    Shuma Maksimale e kredisë që mund të jepet është 500,000 Euro.