• Sa është norma maksimale e interesit të kredisë që aplikohet?

    Shpërndaje në:

    Norma maksimale e interesit që aplikohet është 3% interes vjetor për kredinë në Euro dhe 4% interes vjetor për kredinë në Lek.