• A mund të përfitoj periudhë mospagimi principali (paguhet vetëm interesi i kredisë)?

    Shpërndaje në:

    Ju mund të përfitoni një periudhë mospagimi principali, nga 1 deri në 2 vjet (paguhet vetëm interesi).
    Në rast se projekti i paraqitur për financim konsiderohet prioritar, në bazë të një vlerësimi me pikë, mund të përfitoni periudhë mospagimi 2 vjet.