• Cilat projekte janë prioritetet i Programit?

  Shpërndaje në:

  Prioritetet i Programit janë:

  • Projekte të SME-ve të sektorit prodhues, eksportues, agrokultur dhe agroushqimor;
  • Projekte të SME-ve që administrohen nga sipërmarrëse gra;
  • Projekte për prodhimin natyror të energjisë;
  • Projekte të Teknologjisë së Komunikimit dhe Informacionit;
  • Projekte që krijojnë vende të reja pune;
  • Projekte me impakt të ulët në ambjent;
  • Projekte në zona/ parqe industriale;
  • Projekte të krijuara rishtas nga emigrantë shqiptarë me banim në Itali.