• A do të jem në gjendje për të marrë financim nga programi në qoftë se unë jam një biznes i sapo krijuar (Start-Up) në formën e personit fizik?

    Shpërndaje në:

    Po, ju mund të përfitoni kredi edhe nëse jeni një sipërmarrje e sapokrijuar (Start-up) në formën e personit fizik i regjistruar në QKB.