• Cili është roli i Institucioneve finaciare pjesëmarrëse në lidhje me financimin e SME-ve?

    Shpërndaje në:

    Roli i bankave dhe institucioneve financiare jo bankë, partnerë të programit është në vlerësimin e kërkesave për kredi në bazë të kritereve të pranueshmërisë dhe të nevojave financiare të ndërmarrjes. Institucioni financiar ndërmjetës, pas shqyrtimit të projektit tuaj, në rast aprovimi të tij, do të kërkojë çeljen e fondeve nga Programi.