• A kanë të drejtë SME-të e huaja të aplikojnë?

    Shpërndaje në:

    Jo, vetëm SME-te e regjistruara në Shqipëri dhe ato ku jo më pak se 51% e kapitalit të shoqërisë zotërohet nga shtetas shqiptar