• Për makineritë e pajisjet që blihen nga një distributor i autorizuar i kompanive italiane në Shqipëri, çfarë çertifikate kërkohet?

    Shpërndaje në:

    Çertifikata e origjinës duhet që t’ju jepet nga furnitorët që aktualisht kryejnë furnizimin duke qenë se janë ata që i furnizojnë këto makineri e pajisje nga Italia. Ky dokument duhet t’iu referohet makinerive e pajisjeve te furnizuara dhe duhet të tregojë origjinën e tyre nga Italia, shoqëruar me dokumentin e zhdoganimit te tyre.