• Cilat janë fushat që mund të mbështeten nga Programi për Mbështetjen e Biznesit?

  Shpërndaje në:

  Gama e shërbimeve që ofrohen për bizneset përfshijnë konsulencën nga ana e ekspertëve për të ofruar zgjidhje të plota të biznesit. Programi i Mbështetjes së Biznesit fokusohet në 10 disiplina kryesore që mbulojnë të gjitha aspektet e biznesit.

  Këto janë:

  • Menaxhim dhe Administrim;
  • Plane Biznesi profesionale;
  • Përmirësimi i Sistemit dhe Proceseve të Punës;
  • Marketing për Zhvillim Tregu dhe Shitje;
  • Çertifikime me Standarde Ndërkombëtare ISO, Marka CE etj;
  • Kërkim e Zhvillim;
  • Menaxhim i Burimeve Njerëzore;
  • Zhvillim Produkti e Shërbimi;
  • Shërbime ICT;
  • Efikasiteti Energjitik dhe Mjedisi.

  Çdo projekt i PMB ofron një zgjidhje të plotë të biznesit në ndonjë nga disiplinat e biznesit më sipër. Udhëzuesi për Aplikantët e PMB dhe Formulari i Aplikimit gjenden të shkarkueshme në këtë faqe.