• Sa është kohëzgjatja e Programit për Mbështetjen e Biznesit?

    Shpërndaje në:

    Mbështetja e SME-ve përmes Programit të Mbështetjes së Biznesit do të jetë i vlefshëm deri në 31 Dhjetor 2019, për subjektet të cilat plotësojnë kriteret dhe kualifikohen për financim.