• Cila është vlera e financimit maksimal nga Programi për Mbështetjen e Biznesit?

    Shpërndaje në:

    Kjo skemë do të ofrojë financimin deri në 50% të totalit të kostove të pranueshme të projektit. Vlera maksimale e grantit që mund të aplikohet për çdo ndërmarrje do jetë deri në 4,000 Euro (pa TVSH) për një projekt.