• Seminar “Rritja e Aksesit në financa – Instrumentat financiarë dhe Programet në mbështetje të SME-ve Shqiptare” - Përmet 5 Qershor 2018

  Shpërndaje në:

  Në vijim të aktiviteteve të planifikuara në rrethe do të organizohet, më datë 5 Qershor 2018, në qytetin e Përmetit aktiviteti me temë “Rritja e Aksesit në financë – Instrumentat financiarë dhe Programet në mbështetje të SME-ve Shqiptare”. Ky event organizohet nën kujdesin e veçantë të Programit Italo–Shqiptar për Zhvillimin e SME-ve në Shqipëri në bashkëpunim të ngushtë me Agjencinë Shqiptare të Zhvillimit të Investimeve-AIDA.

  Objektivi i këtij aktiviteti është, për informimin dhe aksesin në financë, nëpërmjet promovimit të instrumentave financiare dhe programeve të mbështetjes në dispozicion të sektorit privat shqiptar, duke synuar krijimin e një hapësirë komunikimi mes sipërmarrësve që kërkojnë një financim dhe bankave apo aktorëve publikë që mund t’i përgjigjen financiarisht kësaj kërkese, duke ulur kështu kostot dhe kohën për të gjetur linjën e financimit më të përshtatshme për projektet e sipërmarrësve shqiptarë.

  Pjesmarrës në takim do jenë sipërmarrje te vogla e te mesme, si dhe përfaqësues nga banka tregtare private dhe përfaqësues të shoqatave të biznesit.

  Seminar “Rritja e Aksesit në financa – Instrumentat financiarë dhe Programet në mbështetje të SME-ve Shqiptare” - Gjirokaster 23 Maj 2018

  Shpërndaje në:

  Në vijim të aktiviteteve të planifikuara në rrethe do të organizohet, më datë 23 Maj 2018, në qytetin e Gjirokastres aktiviteti me temë “Rritja e Aksesit në financë – Instrumentat financiarë dhe Programet në mbështetje të SME-ve Shqiptare”. Ky event organizohet nën kujdesin e veçantë të Programit Italo–Shqiptar për Zhvillimin e SME-ve në Shqipëri në bashkëpunim të ngushtë me Agjencinë Shqiptare të Zhvillimit të Investimeve-AIDA. Objektivi i këtij aktiviteti është, për informimin dhe aksesin në financë, nëpërmjet promovimit të instrumentave financiare dhe programeve të mbështetjes në dispozicion të sektorit privat shqiptar, duke synuar krijimin e një hapësirë komunikimi mes sipërmarrësve që kërkojnë një financim dhe bankave apo aktorëve publikë që mund t’i përgjigjen financiarisht kësaj kërkese, duke ulur kështu kostot dhe kohën për të gjetur linjën e financimit më të përshtatshme për projektet e sipërmarrësve shqiptarë. Pjesmarrës në takim do jenë sipërmarrje te vogla e te mesme, nga rajoni i Gjirokastrës, si dhe përfaqësues nga banka tregtare private dhe përfaqësues të shoqatave të biznesit.

  Seminar Trajnimi me stafin e Bankes Intesa SanPaolo për Implementimin e Instrumentave Financiarë të Programit Italo-Shqiptar për Zhvillimin e SME-ve në Shqipëri - Tiranë 17 Prill 2018

  Shpërndaje në:

  Në zbatim të “Programit Italo – Shqiptar për Zhvillimin e SME-ve në Shqipëri – PRODAPS & IASME, Njësia e Menaxhimit të Programit (PMU) do të organizoj më 17 Prill 2018 në qendrën e trajnimeve të Bankës Intesa Sanpaolo, në Tiranë, një seminar trajnimi një ditor me temë “Skema e Përmirësuar e Linjës së Kredisë e Fondit të Garancisë: Marrëveshja “On Lending” dhe Marrëveshja e Pjesëmarrjes në AGF dhe zbatimi i saj nga Banka”.

  Lexo më shumë