• Seminar Trajnimi me stafin e Bankes Intesa SanPaolo për Implementimin e Instrumentave Financiarë të Programit Italo-Shqiptar për Zhvillimin e SME-ve në Shqipëri - Tiranë 17 Prill 2018

    Shpërndaje në:

    Në zbatim të “Programit Italo – Shqiptar për Zhvillimin e SME-ve në Shqipëri – PRODAPS & IASME, Njësia e Menaxhimit të Programit (PMU) do të organizoj më 17 Prill 2018 në qendrën e trajnimeve të Bankës Intesa Sanpaolo, në Tiranë, një seminar trajnimi një ditor me temë “Skema e Përmirësuar e Linjës së Kredisë e Fondit të Garancisë: Marrëveshja “On Lending” dhe Marrëveshja e Pjesëmarrjes në AGF dhe zbatimi i saj nga Banka”.

    Qëllimi i këtij seminari ishte të asistoj në kualifikimin dhe trajnimin e stafit të Bankës Intesa SanPaolo në zbatueshmërinë e kërkesave të Marrëveshjes së Huasë “On Lending Agreement” dhe Skemën e Përmirësuar të Fondit të Garancisë dhe zbatimi i saj nga Banka.